Reparation och data recovery mobiltelefon och surfplatta

Reparation och data recovery mobiltelefon och surfplatta hos Ahlberg data Nacka Strand.

Ahlberg data erbjuder reparation och dataräddning från din mobiltelefon eller surfplatta. Vi kan återskapa förlorad data framför allt från mobiler och plattor med iOS eller Android som operativsystem.

IT-forensiska utredningar

En annan tjänst vi erbjuder är IT-forensiska utredningar . Det gäller framför allt undersökning av misstänkta brott på arbetsplatser, och bevissäkring, men vi hjälper även till i privata rättstvister, till exempel vårdnadstvister och arvstvister. Dessutom kan vi utreda misstänkt otrohet för privatpersoner på ett enkelt och jämförelsevis billigt sätt.

Klicka på länkarna här nedanför som leder till mer information om våra olika tjänster.

Dataräddning iPhone och iPad.

Dataräddning Android mobil & surfplatta.

Gratis analys mobil & surfplatta.

Återskapa raderade sms.

IT-forensisk undersökning mobil.

Prislistor och formulär