Dataräddning iPhone Nacka Strand

Dataräddning från iPhone hos Ahlberg data i Nacka Strand. Vi har den mest avancerade utrustningen på marknaden när det gäller dataåterställning från mobiltelefoner.
Rädda data iPhone. iPhone är den i särklass vanligaste telefonen som vi arbetar med när det gäller dataåterställning.

Rädda data iPhone - vad vi kan göra

I de flesta fall – men inte alltid – kan vi rädda förlorad data, sms bilder med mera från din iPhone. I huvudsak finns det två kategorier.

1. Rädda data från trasig iPhone. Telefon med antingen ett hårdvarufel eller mjukvarufel som gör att den inte är accessbar.

Det kan till exempel vara en iPhone med trasig touch screen, vattenskador eller kontakter som glappar inuti telefonen. Vi gör en temporär reparation, tillräcklig för att vi ska kunna göra en råkopia av minnet och filsystemet inuti mobilen. Därefter utför vi en dataräddning och återställer dina förlorade filer.
Det kan till exempel vara en iPhone med trasig touch screen, vattenskador eller kontakter som glappar inuti telefonen. Vi gör en temporär reparation, tillräcklig för att vi ska kunna göra en råkopia av minnet och filsystemet inuti mobilen. Därefter utför vi en dataräddning och återställer dina förlorade filer.

2. Rädda raderad/försvunnen data iPhone. Telefonen fungerar, men data har raderats av misstag eller försvunnit på annat sätt.

Reparera iPhone för att återställa data hos Ahlberg data

Vi kopierar ut all rådata som finns i telefonen och gör en arbetskopia. Därefter återställer vi, om det är möjligt, de önskade filerna. Det kan till exempel vara bilder, video, dokument, kontakter, sms, Line- och Whatsapp-konversationer med mera.

När det gäller iPhone är textbaserad data som är inbäddad i databaser, till exempel sms, kontakter, anteckningar, Line, Whatsapp och e-post, lättare att återställa än bilder, video och dokument som är sparade som individuella filer.


Raderade bilder i iPhone

Raderade bilder är tyvärr extremt svåra att återställa från en iPhone eftersom de nollas ut inuti telefonens minneskretsar. Det finns dock undantag, det går att återställa raderade bilder från äldre iPhones, till och med iPhone 4. Och i vissa fall kan vi återställa ”thumbnails”, mindre versioner av fullstora bilder.

Dataräddning iPhone - låst telefon

Rädda data iPhone låst telefon. På modeller fram till iPhone 4 kan vi låsa upp telefonen utan att ha tillgång till pin-koden. Nyare modeller är svårare.
Nyare modeller av iPhone har en mycket säker hårdvarukryptering som i dagsläget, beklagligt nog, inte går att knäcka ens med den modernaste utrustning som är tillgänglig på marknaden.

Det går att rädda data från en låst iPhone upp till modell iPhone 4 i dagens läge. Senare modeller kan ännu ingen knäcka. Tekniken för att komma runt krypteringar utvecklas dock snabbt så läget kan ändras. Vi rekommenderar att du sparar telefonen orörd om du har värdefull data i den.

 
Gratis undersökning
 

Ahlberg data räddar data från iPhone

Det lönar sig att komma och besöka oss eller skicka telefonen till oss för undersökning. Du får reda på om det går att rädda din data eller inte och du betalar ingenting för detta.