Återskapa raderade sms

Återskapa raderade sms hos Ahlberg data i Nacka Strand.
Dataräddningsföretaget Ahlberg data återställer raderade sms.

Återskapa raderade sms i Nacka Strand

Ahlberg data är ett av få företag i landet som kan återskapa raderade sms från alla typer av mobiltelefoner, iPhone, Android, Windows Phone och även andra, äldre mobiler.

Det är inte alltid enkelt att återskapa raderade sms – även om det finns massor av tips av varierande kvalitet på olika diskussionsforum. För att kunna återskapa raderade sms från nyare smartphones, och särskilt låsta smartphones, så krävs det riktig hårdvara som kan låsa upp telefonen och avkryptera den.

Enbart mjukvara räcker naturligtvis inte heller om telefonen är trasig. Ahlberg data kan även reparera trasiga telefoner i dataåterställningssyfte.

Det krävs avancerad hårdvara för att kunna återskapa raderade sms.

Ahlberg data använder Cellebrite – en apparatur som har rykte om sig att vara världens bästa för upplåsning och avkryptering av mobiler – och dessutom bäst för dataåterställning och forensiska undersökningar av mobiltelefoner. Cellebrite används även av den svenska polisen.

Bra odds för återställning av sms

Ytterst få företag i Sverige har tillgång till denna utrustning eftersom den är säkerhetsklassad av säkerhetstjänsten i det land där den tillverkas. Men vi är godkända både av leverantören och den aktuella säkerhetstjänsten – och kan därmed erbjuda dig riktigt bra odds för att du ska kunna få tillbaka sms som du vill ha återställda.

Appar med begränsningar

Det finns appar att köpa på nätet som också ska kunna återskapa raderade sms enligt reklamen – men dessa appar fungerar långt ifrån alltid som utlovat. Det kan vara lockande att prova, men kan leda till besvikelse och frustration.

phoneview 01

Däremot finns det bra appar som automatiskt kan backa upp sms, till exempel Phone View för iOS. Har man inte använt ett sådant program måste man oftast använda hårdvara av den typ vi använder.

Man kan inte trolla, men Ahlberg data kan ofta göra det som apparna på nätet inte klarar, alltså återskapa borttagna sms från alla typer av mobiler och surfplattor – även trasiga sådana.