Android recovery

- dataräddning från mobiltelefon med android som operativsystem

Android recovery - dataräddning android mobiltelefon hos Ahlberg data i Nacka Strand.
Vi kan återställa data från din android-telefon.

Android recovery hos Ahlberg data

Android recovery – dataåterställning från mobiltelefon med Android – går till på ungefär samma sätt som en dataräddning från en iPhone. Skillnaden är att Android-mobilerna ingår i ett öppet system jämfört med iPhone som bara fungerar med appar och tillbehör som godkänts av Apple.

Android är idag den vanligaste typen av mobiltelefon. Precis som iPhone är det en miniatyrvariant av en dator. Men Android-telefonerna använder ett filsystem som i grunden bygger på Linux – ett open source operativsystem som alla kan använda fritt.

Android recovery hos Ahlberg data Nacka Strand. Vi räddar bilder, sms och andra typer av filer från Android-mobiler.

Lättare återställa data från Android

Det är inte alls lika vanligt med kryptering av Android-mobiler jämfört med iPhone, vilket generellt gör det lättare att komma åt att göra en dataräddning från en Android-telefon än en iPhone när en dataförlust har uppstått.

Detta gör att vi oftare kan rädda förlorad data från en Android-telefon än från en iPhone, även om vi räddar det mesta från iPhones också. Vi återställer bland annat bilder, video, dokument, kontakter, sms, Line- och Whatsapp-konversationer, anteckningar med mera från Androider. I huvudsak finns det två scenarier.

1. Telefonen är trasig och kan inte accessas. Då reparerar vi den först. Vi har en egen verkstad för reparationer.

2. Mobilen fungerar hårdvarumässigt. I detta fall kan vi direkt göra en råkopia av innehållet i telefonen och därefter återställa olika filer.

Reparation av Android-telefon

Vi gör temporära reparationer av Android-telefoner i dataåterställningssyfte. Det kan till exempel gälla trasig touch screen, vattenskador och kontakter som glappar inuti telefonen. Efter dessa nödvändiga reparationer, som inte är permanenta, kan vi utföra en dataräddning och återställa dina förlorade filer.

Chip off. Vi monterar ur minneskretsen från Android-mobilen och läser av den med specialapparatur. På det sättet kan vi återställa data även om telefonen är helt ur funktion.
Minneschip från en Android mobiltelefon.

För att kunna utföra en Android recovery händer det ibland att vi måste göra en så kallad chip off. Vi tar ut den interna minneskretsen ur telefonen och läser av chipet med särskild apparatur för detta.

Det förekommer också externa minneskort inuti telefonerna. Vi återställer alla sorters filer, inklusive raderade videor och bilder från sådana kort. Textbaserad data som är inbäddad i databaser, till exempel sms, kontakter, anteckningar, Line, Whatsapp och e-post, är generellt lättare att återställa än bilder, video och dokument som är sparade som individuella filer.

Android recovery med fri analys

Android recovery med gratis analys hos Ahlberg data Nacka Strand

Det lönar sig att komma och besöka oss eller skicka din Android-telefon till oss för undersökning. Undersökningen är helt gratis. Det kostar alltså ingenting att få reda på om det går att rädda din data eller inte.