Elektroniska formulär privatperson

Dataåterställning mobiltelefon och surfplatta

hard-drive

Data recovery mobiltelefon och surfplatta
Fält markerade med en asterisk * är obligatoriska att fylla i.Allmänna villkor rädda data mobil och surfplatta

Undersökning av mobiltelefon och surfplatta är gratis.

Dataåterställning: För en lyckad dataräddning från en fungerande mobiltelefon debiteras mellan 2 900 och 4 800 kronor. Se också prislista.

Reservdelar: Kostnaden för reservdelar som behöver köpas in inför en avancerad dataåterställning betalas av kunden även om operationen mot förmodan inte skulle lyckas på grund av dolda, oförutsägbara fel.

Ahlberg data garanterar inte att samtliga filer kan återställas i fungerande skick från en mobiltelefon eller surfplatta.

Sekretess: Ahlberg data garanterar att ingen information om innehållet i kundens mobiltelefon eller surfplatta förs vidare till annan person eller myndighet. Detta gäller under förutsättning att mobilen eller surfplattan inte innehåller bevis för grov brottslighet. Särskilt individuellt sekretessavtal kan tecknas om kunden så önskar.

Ansvar för inlämnat gods: Ahlberg data tar inte ansvar för inlämnat/kvarlämnat gods i mer än maximalt tre månader efter inlämning om inte annat överrenskommits.

Ahlberg data AB
Cylindervägen 12, 7 tr
131 52 Nacka Strand
Telefon: 08-718 07 20
E-post: info@ahlbergdata.se